Images-loading

Dịch vụ & Sản phẩmXuất, nhập khẩu, cung ứng các phần mềm đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng mềm, phần mềm quản lý hành chính, đào tạo, thư viện,...
Tư vấn xây dựng và lắp đặt, giám sát thực hiện các dự án đầu tư phòng học ngoại ngữ chuyên dụng (Lab; Multimedia-Lab...) trung tâm học liệu ngoại ngữ; các phòng học trực tuyến phục vụ dạy-học ngoại ngữ cho các cấp học từ Mầm non đến Đại học.
Nghiên cứu, sản xuất và triển khai các phương pháp, công nghệ giáo dục từ mầm non đến đại học theo định hướng có yếu tố nước ngoài trên cơ sở duy trì và phát huy các thế mạnh truyền thống giáo dục Việt Nam.
Nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp, công nghệ đào tạo ngoại ngữ và kỹ năng mềm tiên tiến nhất.
Đào tạo phương pháp giảng dạy tiếng Anh và các môn học khác cho giáo viên các bậc từ mầm non, tiểu học, trung học và đại học.
Các dịch vụ đào tạo tiếng Anh và tiếng Anh chuyên ngành cho trẻ em và người lớn, cho giáo viên các bậc từ mầm non, tiểu học, trung học.