Images-loading

Tuyển dụng


Images Trường mầm non song ngữ EduPlay Garden Hà Nội tuyển dụng

Trường mầm non song ngữ Eduplay Garden Hà Nội được Hiệp hội các nhà giáo dục mầm non Singapore bảo trợ về chuyên môn và kiểm định chất lượng định kỳ. Tại Eduplay Garden, chương trình giáo dục của nhà trường được thiết kế và xây dựng nhằm mục đích đảm bảo sự phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần, sự tự tin và tính tự lập cho bé. Điều này được thể hiện trong phương pháp giáo dục: Ứng dụng học thuyết Đa trí tuệ; tích hợp các công nghệ, phần mềm Eduplay - phần mềm phát triển tư duy và ngôn ngữ ...

Images VietEduTech tuyển dụng

Công ty Phát triển Công nghệ Giáo dục Việt Nam (VIETEDUTECH) là công ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, chhuyên cung cấp) dịch vụ đào tạo ngoại ngữ, phần mềm và giải pháp phần mềm học ngoại ngữ, đào tạo các kỹ năng và phương pháp giảng dạy tiên tiến có yếu tố nước ngoài. VIETEDUTECH đã khẳng định chỗ đứng trong ngành do áp dụng quy trình quản lý làm việc tiên tiến hiện đại, sử dụng công nghệ kết hợp yếu tố con người, đặc biệt không ngừng nghiên cứu, đào tạo nhân lự...